Briard roku 2002- kategorie FENY
Briard of the Year 2001- The Female category

Pořadí
Place 
Jméno 
Name
Body
Points
Počet výstav
Quantity of  Shows 
koeficient úspěšnosti
Average
1. Bead Lilac Nadina-sis  
(Falco Kasiterit. x Consuela Vigo)
maj. Mgr. N. Střalková
593 17 34,9
2. Cartier Monzerat Cadine  
(Agassi Nadina x Cartier Monzerat Matisse)
maj. D. Kellovská
403 12 33,6
3. Naomi Jesed  
(Falco Kasiterit. x Hanina Jesed)
maj. Bc. Z. Foučková
 
310 8 38,8
4. Asisi Au- Auriga Brie
(Amadeo A.Avalanche x Auriga Bhatinda)
Maj: MVDr. V. Vagerová
134 11 12,2
5 Charming Charisma Moravia Campanella
Pablo de la Corse Sauvage x Anouschka Campanella)
Maj: P. Firlová
113 11 10,3
6. Bellisa Antisc Avalanche  
(Nash du Domaine des Cypres x Hayde Jesed)
maj. A. Kotrčová
104 8 13
7. Barbe "Chelsea" Batina  
(
Agassi Nadina x Eimy Clupaté srdce)
maj: M. Volfová
 
101 7 14,4
8.-9. Annie Anao Nacambel
(Amadeo Antisc Avalanche x Naomi Jesed)
maj. CHS Nacambel

Celestýna Bar Bar Beskydy
(Amadeo A.Avalanche x Barna Jančar)
Maj: S. Procházková
51

 

 

51

4

 

 

2

12,6

 

 

25,5

10

Angee Heaven Devil
(Duvall Blanco x Celestýna Bar-Bar Beskydy)
Maj: S. Procházková

43 3 14,3
11

Brandevine Eminentia Sibra
(Haicou de la M. de Sizue x Andromeda Bhatinda)
Maj: J. Králíčková

38 6 6,3