BRIARD ROKU VE VÝKONU 2003

Po dohodě a schválení výborovou schůzi BK ČR byla soutěž  Briard roku ve výkonu vyhlášena opět v kategoriích pro feny a psy zvlášť, a to za podmínky, že se do každé kategorie přihlásí minimálně tři jedinci.
Tato podmínka byla splněna, a proto budou odměněni pohárem první tři v každé kategorii.

S potěšením oznamuji, že se letos soutěže zúčastnil rekordní počet briardů!!!

Slavnostní vyhlášení a předání pohárů proběhne na VI. BRIARD CUPU, který se bude konat na kynologickém cvičišti v Praze 9 - Klánovicích ve dnech 23.–24. 10. 2004.

Všem vítězům i účastníkům gratuluji.


Táňa Holešová
 

BRIARD ROKU VE VÝKONU 2003 - TABULKA
PSI
1. GUIDO Z PSARSKIEGO SIOLA
nar. 13.01.00 závody: VZ 3 - Velký železný pes účast 20b.
pes, plavý ZPO 1 účast 10b.
psovod: Lenka Lodrová ZVV 1 2x 3. místo 20b.
ZVV 1 - BK ČR 1. místo 40b.
IPO III 2x 3. místo 50b.
IPO III 2. místo 30b.
IPO III - BK ČR 1. místo 70b
zkoušky: BH 10b.
ZPO 1 30b.
SchH 3   50b.
CELKEM 330b.
2. AMADEO ANTISC AVALANCHE
nar. 18.02.97 závody: IPO III - BK ČR 2. místo 60b.
pes, plavý CELKEM 60b.
psovod: Martina Mikulová
3. MARCUS Z OŘÍŠKŮ
nar. 24.06.93 závody: ZVV 1 1x 2. místo 15b.
pes, černý ZVV 1 3x 3. místo 30b.
psovod: Ilona Morávková CELKEM 45b.
4. BELGARION GASARON závody: ZVV 1 4x účast 20b.
nar. 13.09.99 ZVV 1 - BK ČR 3. místo 20b.
pes, plavý CELKEM 40b.
psovod: Marie Reková
5. PHILANDER DE L´AVENUE DU MIEL
nar. 15.02.99 zkoušky: ZZO 5b.
pes, plavý ZPU 1 10b.
psovod: Kamila Kuchařová BH - BK ČR   20b.
CELKEM 35b.

 

FENY
1. PAMBA JESED
nar. 03.04.99 závody: ZVV 1 2x účast 10b.
fena, plavá ZVV 1 - BK ČR 2. místo 30b.
psovod: Karim Lamraoui ZVV 2 2. místo 20b.
IPO III 3. místo 50b.
zkoušky: ZZO, ZOP 10b.
ZPO 1, ZVV 2, SchH 2   90b.
CELKEM 210b.
2. BARBE BATINA
nar. 22.03.99 závody: ZPU 1 - BK ČR 2. místo 14b.
fena, černá ZVV 1 účast 5b.
psovod: Martina Volfová ZVV 1 - BK ČR účast 10b.
IPO I účast 5b.
SchH A - BK ČR 1. místo 40b.
IPO I - BK ČR 1. místo 40b.
CELKEM 114b.
3. CELESTÝNA BAR-BAR BESKYDY
nar. 19.05.99 závody: ZPU 1 účast 3b.
fena, plavá ZM 1. místo 10b.
psovod: Svatoslava Procházková ZM - BK ČR 1. místo 20b.
ZVV 1 1. místo 20b.
ZPU 1 - BK ČR 1. místo 20b.
SchH A - BK ČR 3. místo 20b.
CELKEM 93b.
4. BEXINE GASARON
nar. 13.09.99 závody: VZ 3 - Velký železný pes účast 20b.
fena, plavá ZVV 1 2x účast 10b.
psovod: Jaroslav Rejman ZVV 1 1. místo 20b.
zkoušky: ZZO, ZOP 10b.
BH, ZPU 1   20b.
CELKEM 80b.
5. GINGER NADINA-SIS
nar. 24.09.00 zkoušky: ZZO 5b.
fena, černá BH 10b.
psovod: Petra Svobodová SchH A, SchH 1, ZVV 1   60b.
CELKEM 75b.
6. ASISI AU-AURIGA BRIE
nar. 16.10.00 zkoušky: ZZO 5b.
fena, černá ZPU 1 10b.
psovod: Vlasta Vagerová ZVV 1, IPO I   40b.
CELKEM 55b.
7. ANGEE HEAVEN DEVIL
nar. 19.08.01 závody: ZOP účast 1b.
fena, plavá ZOP - BK ČR 2. místo 8b.
psovod: Svatoslava Procházková ZM 2. místo 7b.
ZVV 1 2. místo 15b.
BH - BK ČR účast 6b.
ZVV 1 účast 5b.
CELKEM 42b.
8. BONA VOTRE SANTÉ  
nar. 09.04.01 závody: ZM 2. místo 7b.
fena, plavá ZM - BK ČR 2. místo 14b.
psovod: Marie Reková zkoušky: ZOP, ZZO 10b.
ZM   10b.
CELKEM 41b.
9. ABIGEIL RYTÍŘ Z MONTDIDIER
nar. 25.02 97 závody: ZVV 1 3. místo 10b.
fena, černá zkoušky: ZVV 2   30b.
psovod: Ivana Ebertová CELKEM 40b.
10. BEATRIX FAUVE MORAVIA CAMPANELLA
nar. 04.02.96 závody: ZM 3x účast 9b.
fena, plavá ZM 3. místo 5b.
psovod: Ilona Morávková   ZVV 1 2x účast 10b.
zkoušky: ZZO   5b.
CELKEM 29b.