Bodování:
ZKOUŠKY
ZOP, ZZO 5b.
ZM, ZPU 1, BH 10b.
ZZZ, RH-E, VZ 1 10b.
ZVV 1, IPO 1, SCHH 1, SCHH A, ZPU 2      20b.
ZLP 1, ZVP 1, ZZP 1 20b.
RH-L A, RH-W A, VZ 2                                       20b.
ZVV 2, IPO 2, SCHH 2                                      30b.
ZLP 2, ZVP 2, ZZP 2, ZLP-N, ZVP-N, ZZP-N  30b.
RH-F A, RH-FL A, RH-T A, RH-L B, RH-W B 30b.
ZVV 3, IPO 3, SCHH 3                  50b.
ZLP 3, ZVP 3, ZZP 3              50b.
RH-F B, RH-FL B, RH-T B, RH-L C, RH-W C, VZ 3  50b.
ZPS 1, ZPO 1, FH 1        30b.
ZTV, ZZS, ZPJ                                                 30b.
ZPS 2, ZPO 2, FH 2                                         45b.
ZÁVODY
podle 1. místo 2. místo 3. místo účast
ZOP, ZZO 5b. 4b. 3b. 1b.
ZM, ZPU 1, BH 10b. 7b. 5b. 3b.
ZZZ, RH-E, VZ 1 10b. 7b. 5b. 3b.
ZVV 1, IPO 1, SCHH 1, SCHH A, ZPU 2      20b. 15b. 10b. 5b.
ZLP 1, ZVP 1, ZZP 1 20b. 15b. 10b. 5b.
RH-L A, RH-W A, VZ 2                                       20b. 15b. 10b. 5b.
ZVV 2, IPO 2, SCHH 2                                      25b. 20b. 15b. 10b.
ZLP 2, ZVP 2, ZZP 2, ZLP-N, ZVP-N, ZZP-N  25b. 20b. 15b. 10b.
RH-F A, RH-FL A, RH-T A, RH-L B, RH-W B 25b. 20b. 15b. 10b.
ZVV 3, IPO 3, SCHH 3                  35b. 30b. 25b. 20b.
ZLP 3, ZVP 3, ZZP 3              35b. 30b. 25b. 20b.
RH-F B, RH-FL B, RH-T B, RH-L C, RH-W C, VZ 3  35b. 30b. 25b. 20b.
ZPS 1, ZPO 1, FH 1        25b. 20b. 15b. 10b.
ZTV, ZZS, ZPJ                                                 25b. 20b. 15b. 10b.
ZPS 2, ZPO 2, FH 2                                         30b. 25b. 20b. 15b.
MM ČR
Výběrové závody 30b. 25b. 20b. 15b.
Mistrovství republiky 70b. 60b. 50b. 30b.
Nejlepší stopař, obranář 50b. 40b. 30b.
MR IPO III
Výběrové závody 65b. 55b. 45b. 35b.
Mistrovství republiky 300b. 250b. 200b. 100b.
Nejlepší stopař, obranář 250b. 150b. 100b.
Body za závody a zkoušky pořádané BK ČR se započítavají dvojnásobně !