| zpětback |

manž. Corinne a Jacques de Brouwer v diskuzi s pí. Alenou Bendovou
Mrs. and Mr. de Brouwer in discussion with Mrs. Alena Bendova

* 28. 04. 1962     + 27.06.2002
MVDr. Dana Kocúrová ze Slovenska
posuzovala třídy štěňat a mladých na Klubovce a povahy na Selekci
Mrs. Dana Kocurova Dr. from Slovakia judged puppies and young classes and character test in Selection