MVP České Budějovice 28.4.2001 posuzoval:  Marek Jaroslav

Psi - černí

Tř. dorostu
VN                  GASPAR Nadina - Sis  (Merveilleux de la Foret d´Emeraudes x  Asquith Nadina)  
7-mi měsíční, správně se vyvíjející pes, standartně vytvářené kostry, s ohledem na věk správně osvalen, standartně utvářená hlava, s velmi pěkně utvářenou  čelistí,standartního skusu, správně nasazeným uchem v konvenční úpravě, ještě ne zcela   pevným, standartně utvářenou linií hlava, krk, hřbet, správně utvářená hřbetní linie, se za pohybu mírně klene, správně úhlené přední končetiny, pánevní končetiny strmě  úhleny a mírně vybočená kolena, přes uzší chod správná mechanika pohybu. Velmi  pěkná struktura srsti, bohatá, s ohledem na věk ještě kratší.

 

Tř. mladých

VD1                BEAVIS Eminentia Sibra  (Haicon de la Maison de Suzie x Andromeda Bhatinda)
11-ti měsíční, pes velmi pěkného rámce, s typicky utvářenou hlavou, velmi pěkně nesenou, správné utváření krku, ještě ne zcela vyvinutá horní čelist, tvoří nepravidelný   skus,správně utvářené oko,střední barvy,s tmavým rámcem,správně nasazené a nesené ucho, velmi pěknáhřbetní linie,správně utvářená záď,správně utvářené úhlení končetin, správný postoj končetin, v levo volný paspárek, velmi pěkná mechanika pohybu. Standartní srst.

 

Tř. otevřená

V1                  NICE OSCAR de l´Avenue du Miel (Ratko du Monde des Amours x Karym Jesed)
3 letý pes, správného rámce, velmi pěkně modelované hlavy, velmi pěkně utvářené hrudníkové partie, standartně utvářeného oka střední barvy, šířeji neseného konvenčního ucha, hlava nesena na velmi pěkně utvářeném krku, kratší délky, velmi pěkná hřbetní lilie, jemně delší a spáditější záď. Velmi pěkně utvářené předhrudí a hrudník by mohl být hlubší. Správné úhlení a postoj předních končetin,  Vlevo horní paspár, velmi pěkná mechanika pohybu.

 

Tř. pracovní

V1, CAC,       Notre Dame Bay XEROS KASITERIT  (Agassi Nadina x Baby Kasiterit)
res. CACIB    3letý robusní pes vhodné správně postavené kostry, s velmi pěkně utvářenou hlavou,                     která charakterizuje pohlaví a rasu,široká čelist jeví mírnější disharmonii, velmi pěkně  utvářené, správně uložené oko, konvenční úprava uší, standartněvytvářený krk,správně utvářená hřbetní linie, standartní záď, správné úhlení končetin, správně postavený hrudník, a užší pánevní. Přes volnější lokty velmi pěkná mechanika pohybu. Správna textura, a bohatost srsti.

 

Feny - černé

Tř. mladých

V1, CAJC       MARIE FRANCE Kasiterit (Batch z Marlendu x Baby Kasiterit)
15-ti měsíční velmi pěkně se vyvíjející fena, standartního rámce, standartně modelovanou hlavou, správného poměru čenichu vůči mozkovně, velmi pěkného pigmentu, správně neseného ucha konvenční úpravy, ještě měkčí pravé. Velmi pěkná hřbetní linie je narušená zvýrazněnými pánevní kostí, standartní záď, velmi pěknéúhlrní a postoj pánevních i předních končetin, za pohybu volnější.

VD2                BRANDEVINE Eminentia Sibra (viz.Beavis)
Chybí posudek.

VD3                DONGARA Brikam  (Batch z Marlendu x Ginette Jesed)
12-ti měsíční fena standartního rámce, standartně utvářené hlavy, s mírně vzadu nasazeným uchem,správně utvářená čenichová partie,standartně utvářené oko, středně hnědé barvy, na nesení hlavy a hřbetní linii se projevuje povahová nejistota feny, standartně utvářená záď , správné úhlení zadních končetin, správná textura srsti. 

VD4                CHERRI Gasaron (Nice Oscar de l´Avenue du Miel x Afra Black Suzan)                     
 
Téměř čtrnácti měsíční fenka, jemně delšího rámce, standartně utvářené hlavy, vzhledem k věku ještě uzší v mozkovně, správně utvářená čenichová partie, správně utvářené a uložené oko střední barvy. Za kohoutkem zaškrcená hřbetní linie a jemně delší bedra, strměji úhlená lopatka předních končetin, volnější lokty za pohybu, pánevní končetiny standartně úhleny, uzší chod, jemně vybočené tlapy. Velmi pěkná textura srsti.

Mezitřída

V1, CAC        CADINE Cartier Monzerat (Agassi Nadina x Cartier Monzerat Matisse)
r. CACIB        20-ti měsíční fena velmi pěkné stavby, s typicky modelovanou hlavou, správně nasazenou na krk, s velmi pěkným poměrem čenichu vůči mozkovně, rozhodčí vysoce oceňuje posazení oka,očního rámce a pigmentu,správně nasazené konvenčně upravené  ucho, ne zcela pevně nesené. Velmi pěkná hřbetní linie, velmi pěkně utvářená záď,  správně utvářené, ale vzhledem k věku ještě ne zcela vyplněné předhrudí, velmi pěkně utvářený hrudník správné hloubky, správně modelovaná ještě ne zcela plná bedra. Velmi pěkné úhlení končetin, správný postoj, za pohybu jemně předkládá tlapy hrudních končetin. Bohatá jemější a vzhledem k línání kratší srst.

 

Tř. otevřená

V                     BONNIE Bohemia-Elité  (Best Alanco x Elité Vigo)
Dvouletá fena standartního rámce, hlava odpovídající typu, nasazená na kratším krku, velmi pěkný poměr čenichu vůči mozkovně, velmi pěkně utvářená čelist, správně uložené oko střední barvy, ucho v konvenční úpravě ne vždy zcela ideálně neseno.   Správná linie hřbetu se zvýšenou zádi, kterou zvedá strmější úhlení zadních končetin.  Správně modelované, ale ještě ne zcela vyplněné předhrudí, standartně vytvářený    hrudník, správné úhlení hrudních končetin, s volnějšími lokty. Pohyb ovlivněn pravděpodobným zraněním pravé hrudní končetiny, správná textura srsti.

Tř. šampiónů

V1, CAC        BARBE Batina (Agassi Nadina x Eimy Chlupaté srdce)
vouletá fena velmi pěkného rámce,velmi pěkně utvářené hlavy,s jemnou disharmonii čelisti, správně utvářeným okem střední barvy,velmi pěkně nasazeným a neseným    uchem, velmi pěkně utvářený krk by mohl být delší,správná hřbetní linie s ohledem na věk za pohybu ještě ne zcela pevná. Velmi pěkně utvářené předhrudí ještě ne zcela vyplněné, velmi pěkně vytvářený hrudník co do tvaru i hloubky, správné úhleníhrudních i pánevních končetin, zatím ještš užší postoj, výborná srst, vynikající konvenční úprava uší a předvedení.

 

Psi - plaví

Tř. mladých

V1, CAJC       FAUST Alanco  (Amadeo Antisc Avalanche x Catherine Alanco)
10-ti měsíční pes správného rámce, jemnější stavby, s velmi pěkně utvářenou hlavou,   která ještě přes užší proporce, plně vyjadřuje pohlaví psa, hlava velmi pěkně nasazená   a nesená na správně utvářeném krku, který plynule přechází ve velmi pěkně utvářenou  hřbetní linii a záď. Velmi pěkně utvářené končetiny, hrudní ještě strmější lopatka.  Velmi pěkná mechanika pohybu.                        

 

Tř. otevřená

V1, CAC        BRITT Bohemia-Elité  (Best Alanco x Elité Vigo)                       
Dvouletý pes, správného rámce jehož optický dojem ovlivňuje užší hrudník a s ohledem na věk ještě ne zcela osvalená záď, správně utvářená hlava s velmi pěkně   utvářenou čelistí, správně uloženým okem střední barvy, správně nasazeným uchem,šířeji neseným, velmi pěkně utvářeným krkem, správnou hřbetní línií, slabě vyplně- nými bedry, velmi pěkně utvářenými končetinami, s ohledem na věk ještě strmějším úhlením lopatky, volnějšími lokty za pohybu, které neovlivňuji velmi pěknou   mechaniku pohybu, velmi pěkná textura srsti.

 

V2, res.CAC  Kirmix HILARIOUS BOY  (Lork du Sentie des Sources x Jalina des Roy de Garat)
                       
Dvouletý pes správného rámce, velmi pěkné typové hlavy, rozhodčí vysoce oceňuje barvu oka a očního rámce, správně utvářený krk přechází ve správně utvářenou hřbetní linii, mírně spáditá záď. Strmější úhlení hrudních končetin, správně úhlene pánevní končetiny mají za pohybu uzší chod.

V3                   EASY LOVER Moravia Campanella  (Eddy z Oříšků x Anouschka Campanella)                        Dvouletý pes,správného rámce, standartně modelované hlavy, s velmi pěkně utvářenou čenichovou partií,správně uloženým standarním okem, šířejí neseným konvenčně   upraveným uchem,správně utvářeným krkem, mohutným hrudníkem správné hloubky,  standartně utvářenou hřbetní linií, správným úhlením hrudních i pánevních končetin, za pohybu jemně vybočuje lokty a kolena. Správná textura srsti.

Tř. šampiónů

V1, CAC,       VERDIH du Mas des Prunelles(Khedive de la Porte de Baviere x Ushuaia du Bohémien
CACIB, BOB Tři a půl letý pes velmi pěkné stavby, standartně modelované hlavy, velmi pěkně utvářeného oka a očního rámce, správně nasazené ucho, standartní krk by mohl být delší, správná hřbetní linie, za pohybu jemně klene. Standartní záď, správné úhlení končetin, velmi pěkný plný chod.

Feny - plavé

Tř. mladých

V1, CAJC       FÉE Alanco  (Amadao Antisc Avalanche x Catherine Alanco)
10-ti měsíční fena téměř ideálního rámce, velmi pěkné kostry, na svůj věk správněosvalená, velmi pěkně utvářena typová hlava, s ohledem na věk ještě užší, velmi  pěkný poměr čenichu vůči mozkovně. Správně nasazené ucho v konvenční úpravě. Velmi pěkná linie hlava, krk, hřbet, jejímž jediným nedostatkem je vtahování ocasu.Velmi pěkně utvářený hrudník a předhrudí již nyní správné hloubky. Velmi pěkné   úhlení končetin, plný prostorný chod s jemně volnějšími lokty. Velmi pěkná textura   srsti se zvýrazněnou karbonáží.

V2                   CATHY Dalido  (Falco Kasiterit x Adeleen z Antily)
                       
15-ti měsíční velmi pěkně utvářená fena, ještě ne zcela plně osvalená, hlava odpovídá typu, správně nasazená, velmi pěkně nesené konvenčně upravené ucho. Správná linie hlava,krk,hřbet. Standartní záď,ocas za pohybu ne vždy ideálně nesen. Správné úhlení  končetin, ještě užší postoj a chod. Velmi pěkná délka srsti.

V3                   ANJOU Votre Santé  (Head z Michal x Kirmix Jeanne d´Arc)                        
15-ti měsíční fena správného rámce, standartní modelovaná hlava, vzhledem k věku ještě užších proporcí. Velmi pěkně modelovaná čelist, standartně uložené oko světle   hnědé barvy, konvenčně upravené ucho správně nesené. Velmi pěkně vytvářený krk,   jemně zaškrcený za  kohoutkem, jinak správná hřbetní linie, strmější úhlení pánevních končetin,nepatrně zvedá záď.Velmi pěkná mechanika pohybu,velmi pěkné předvedení  

V4                   DRAHUŠKA BARNA Bar-Bar Beskydy  (Qili du Bois d´Howis x Barna Jančar)                        16-ti měsíční standartně utvářená fena, správné, ještě ne zcela osvalené kostry. Typu odpovídající hlava, nesena na kratším krku, správná hřbetní linie, správně utvářený hrudník je mělčí a užší. Správné úhlení končetin, za pohybu užší chod pánevních. Jemnější srst, toho času líná.

Mezitřída

V1                   CELESTÝNA Bar-Bar Beskydy (Amadeo Antisc Avalanche x Barna Jančar)                       Dvacetiměsíční fena, správného rámce, správně pevné kostry, hlava odpovídá typu,  správně nesena na kratším krku, správně uložené a zbarvené oko a oční rámec,správná hřbetní linie, standartně vytvářenou záď opticky spoluutváří délka a bohatost srsti,   strmější úhlení hrudních končetin, správné úhlení pánevních končetin, za pohybu jemně klene hřbet.

V2                   DANIELLA BARNA Bar-Bar Beskydy  (Qili du Bois d´Howis x Barna Jančar)                        Dvacetiměsíční fena standartního rámce, pevné stabdartně osvalené kostry, standartní  hlava, nasazená a nesená na kratším krku, správná hřbetní linie, strmější úhlení   pánevních končetin, jemně zvedá záď. Správný, plný pohyb.

Tř. otevřená

V1, CAC       BELLISA Antisc Avalanche  (Nash du Domaine des Cypres x Hayde Jesed)                        Třicetitříměsíční fena, velmi pěkného rámce.Kratší stehení loketní kost opticky snižuje fenu. Velmi pěkná hřbetní linie. Správné úhlení hrudních i pánevních   končetin. Velmi pěkná mechanika pohybu. Rozhodčí vysoce oceňuje kvalitu a délku   srsti a výstavní kulturu psa.

V2, res.CAC  NENETTE de la Tour Saint Genin (Igor des Edennes de Colmel x Esther se la Tour                                                                                                                                   Saint Genin)                       
Tři a půl letá fena správného rámce,standartně modelované hlavy.Správných proporcí,  velmi pěkně utvářeného zbarveného oka. Správně nasazeného, konvenčně upraveného  ucha. Velmi pěkná linie krk, hřbet.Přes strmější úhlení pánevních končetin,standartně utvářená záď. Strmější úhlení lopatek hrudních končetin. Plný prostorný chod s mírným vyklenutí beder. Bohatá srst jemnější textury.

V3                  ANASTAZIE Bar-Bar Beskydy  (Best Alanco x Barna Jančar)                       
Čtyřletá fena správného rámce, pevné správně osvalené kostry.Užší hlava,standartníhotvaru, oko správně uložené střední barvy. Standartně utvářený krk by mohl být delší. Hřbetní linie za kohoutkem jemně zaškrcená. Strmější úhlení pánevních končetin.Výstavní předvedení je ovlivněno pracovním upotřebením feny. Rozhodčí vysoce oceňuje texturu a barvu srsti.  

V4                   ETOILE VALENTINE Moravia Campanella(Eddy z Oříšků x Anouschka Campanella)                        Téměř tříletá standartně utvářená fena, střední kohoutkové výšky, standartně postavenou hlavou, s jemně užšími proporcemi, nasazenou a nesenou na krkustandartního tvaru a délky, správná hřbetní linie, mírně delší bedra. Velmi pěkně utvářený hrudník a předhrudí by mohlo být hlubší, správná spodní linie, volnější lokty hrudních končetin, strmější úhlení pánevních, správná mechanika pohybu.Správná textura srsti.

 

Tř. šampiónů

V1, CAC,       NAOMI Jesed  (Falco Kasiterit x Hanina Jesed)
CACIB           Tříletá fena téměř ideálního rámce, správné stavby kostry, plně osvalená. Velmi pěkná typová hlava, nasazena a nesena na správně utvářeném krku, velmi pěkné délky, který přechází na standartní hřbetní linii a záď. Strmější úhlení hrudních končetin. Standartně utvářená hruď s ne zcela správnou hloubkou a plně osvaleným předhrudím  Velmi pěkná spodní linie, velmi pěkná mechanika pohybu. Bohatá jemnější srst, správné délky vynikající výstavní předvedení.

V2, res.CAC  BARNA Jančar  (Eddy z Oříšků x Besie Kezarm)                      
 
Téměř osmiletá fena správného rámce, velmi pěkně utvářené a plně osvalené kostry  standartně utvářená jemně modelovaná hlava, správně utvářený a nesený kratší krk, hřbetní linie mírně přerušená za kohoutkem. Strmější úhlení končetin, velmi pěkná  mechanika pohybu, výborná textura i délka srsti. Výborné předvedení.