DĚDIČNOST  BAREV  U  BRIARDŮ

Ze spojení černých a plavých briardů existuje 6 možných kombinací.

 

Použitá legenda:

NN - homozygoti, kteří dávají jen černé

NF - heterozygoti černí, kteří dávají plavé

FF - homozygoti, kteří dávají jen plavé

 

A - SPOJENÍ  DVOU  PLAVÝCH:  je jen jedna možnost: FF x FF = FF

       Z tohoto spojení jsou jen plavá štěňata. Jsou vždy homozygotní, nikdy nemohou mít     

       černá štěňata.

 

B - SPOJENÍ  ČERNÉHO  A  PLAVÉHO:  jsou dvě možnosti:

      a/ černý je homozygot: NN x FF = NF

           Toto spojení dává jen černé homozygotní, avšak nosiče plavých

      b/ černý je heterozygot: NF x FF = NF a FF

            Podle statistik je 50% potomstva černých heterozygotních a 50% plavých. Tedy když

            plavý spářený s černým dává jen černá štěňata, jedná se určitě o černého homozygota.

 

C - SPOJENÍ DVOU ČERNÝCH:  existují tři možnosti:

      a/ oba byli černí homozygoti:

          NN x NN = NN

          Z tohoto spojení jsou jen černí homozygoti, oba zplodí s každým partnerem jen černá

          štěňata.

      b/ oba jsou černí heterozygoti:

          NF x NF = NN, NF a FF

          Statisticky je z tohoto spojení 25% černých homozygotů, 50% černých heterozygotů

          /nelze rozlišit kteří jsou kteří/, a 25% plavých.

     c/ jeden je černý homozygot a druhý heterozygot:

         NN x NF = NN x NF

         Z tohoto spojení je 50% černých homozygotů a 50% černých heterozygotů.

 

 

Závěrem: Když dva černí mají plavá štěňata, můžeme z toho vyvodit, že tito dva jedinci byli nutně heterozygoti. Je to jediné spojení, kdy dva černí mají plavá štěňata.

 

 

ŠEDÍ BRIARDI

 

 

Především je třeba rozlišovat šedé briardy narozené jako šedé (modré) od šedých narozených jako černí s rozdílným genetickým původem, a vědět, že šedá barva je recesivní gen. Proč jsou ve vrhu šedá štěňata?

 

  1. Šedá štěňata jsou ve vrhu, kde  rodiče nejsou šedí, ale nesou gen pro šedou.
  2. Šedá štěňata jsou ve vrhu, kde jeden z rodičů je šedý a druhý buď černý nebo plavý. Tento plavý, nebo černý jedinec má gen pro šedou barvu.

 

Něco statistiky:

 

a/ Spojení dvou FF nositelů šedé barvy: 25% plavých, 50% FF nositelů šedé, 25% nestandardní plavé.

b/ Spojení dvou NN nositelů šedé barvy: 25% černých homozygotů, 50% černých homozygotů nositelů šedé, 25% šedých nositelů černé.

c/ Spojení NF nositele šedé a šedého nositele černé (homozygot NN): 25% černých homozygotů nositelů šedé, 25% černých heterozygotů nositelů šedé, 25% šedých nositelů černé a 25% šedých nositelů černé a plavé.

 

Avšak v těchto případech mít ve vrhu šedé je nejvíce dílem náhody.

 

 

3.Šedá štěňata ve vrhu máme nejčastěji a určitě nejjistěji, když jsme spářili:

  a/ dva šedé

  b/ šedého s partnerem, kterého jeden z rodičů je šedý

  c/ dva jedince, z kterých má každý  šedého rodiče

  d/ šedého s jedincem, o kterém víme, že dává šedé (dal již předtím)

  e/ dva jedince, o kterých víme, že každý z nich dává šedé.

 

 

Překlad článku z francouzského A.B.B. Magazínu č.20/94 s.13-13  Ing.A.Vigašová, ze slovenštiny přeložila A.Kotrčová