Testy štěňat - test PAWS
Autor: Jona Decker, Překlad: Pavel
(převzato ze stránek  www.wolfdog.org)
 
 Pokud chceme vybrat psy, vhodné např. pro záchranářký výcvik, používáme test PAWS (Possessiveness, Attention, Willingness, Strength=Drive), což je možno přeložit jako : chuť poslouchat, pozornost/soustředění, chuť do práce, instinkt.

Úkolem tohoto testu je rozpoznání a posouzení hlavních rysů povahy pro pracovní využití. Tento test používají trenéři a chovatelé, kteří vybírají psy pro policii, záchranáře nebo pro specifické sportovní disciplíny jako je mondioring, obranářské disciplíny, agility a poslušnost. Jak píše autor testu PAWS (Jona Decker), ve všech těchto oblastech využíváme při výcviku silných smyslových schopností a přirozených instinktů psa. Podtrhuje, že bez soustředění a chuti do práce s psovodem jsou psi přes své silné instinkty a smyslové schopnosti k práci těžko použitelní.

Test se skládá ze sedmi částí, které nepoužívají bodové hodnocení, jako např. v testu PAT, ale oceňují reakce psa známkami výborně, správně, neutrálně.

 
- Test 1 Prey Drive (lovecký instinkt)
S použitím hračky, odpovídající věku psa, zkoušející upoutá pozornost psa na hračku a odhodí ji na vzdálenost několika metrů.
Hodnocení reakce :  
Výborná : Běží za hračkou, chytá ji do zubů, občas škube hlavou "zabíjí kořist"
Správná : Běží za hračkou, prohlíží ji (čichá, obhlíží, dotýká se). Po několika okamžicích ji sebere.
Neutrální : Hračka ho nezajímá.
 
- Test 2 Aportování
V momentě, kdy pes uchopí hračku, ho zkoušející motivuje k aportování tím, že začne couvat a volat na něj.
Hodnocení reakce :  
Výborná : Okamžitá reakce, přinese hračku a dáji zkoušejícímu, očekávajíc pokračování hry.
Správná : Přinese hračku ale nechce ji dát. Přinese hračku ale po přiblížen se ke zkoušejícímu odbíhá, očekávajíc honičku.
Neutrální : Hračku nepřinese.
  - Test 3 Vytrvalost loveckého instinktu
Zkoušející schová hračku tak, že ji přišlápne a jen mírně z pod boty vyčuhuje a motivuje tak štěně k jejímu ukořistění.
Hodnocení reakce :  
Výborná : Hrabe tlapkami, používá zuby, vrčí a snaží se hračku ukořistit.
Správná : Používá opatrně tlapky, dotýká se ale neškrábe a nehrabe.
Neutrální : Zkouší ale bez větší snahy nebo se o hračku vůbec nezajímá.
  - Test 4 Zájem o hračku
Zkoušející láká štěně ke hře srolovaným ručníkem, jutovým peškem apod.
Hodnocení reakce :  
Výborná : Hned se do hračky zakousne a energicky se o ni přetahuje.
Správná : Chytí hračku po několika pokusech, pouští.
Neutrální : Chytá hračku jen pokud je opakovaně lákán, nedrží ji.
  - Test 5 Smyslové vlastnosti
Zkoušející pouští hračku ve chvíli, kdy jí pes drží v zubech.
Hodnocení reakce :  
Výborná : Pohazuje hlavou ve snaze "zabít kořist", zkouší donutit zkoušejícího v pokračování hry (přetahování). Pohazuje hlavou ve snaze "zabít kořist", hračku si odnáší pryč.
Správná : Utíká s hračkou pryč, po několika metrech ji pouští.
Neutrální : Hned hračku pouští.
  - Test 6 Následování (štěňata do věku 3 měsíců). Přivolání (štěňata ve věku nad 3 měsíce)
V testu pro mladší psy zkoušející volá na psa, tleská rukama a couvá. V případě starších psů přidrží pomocník psa a zkoušející se vzdálí a psa jednou zavolá.
Hodnocení reakce :  
Výborná : Přiběhne rychle až udeří čumákem do nohou zkoušejícího nebo na něj skáče. Přiběhne rychle a snaží se získat pozornost zkoušejícího.
Správná : Přiběhne pomalu, dotýká se zkoušejícího tlapkami a sleduje ho snažíc se upoutat jeho pozornost.
Neutrální : Přiběhne pomalu a hned odbíhá nebo vůbec nepřiběhne.
  -Test 7 Doba zájmu
Zkoušející zkouší zaujmout psa hračkou po dobu 30 s. Hračka musí být odpovídající věku štěněte a je držena ve výši jeho očí.
Hodnocení reakce :  
Výborná : S chutí pozoruje hračku, kterou zkoušející drží, otáčí hlavu a poslouchá. Sleduje hračku, krátce pozornost přerušuje kvůli okolním vzruchům.
Správná : Sleduje hračku, ale pouze zvýšeným úsilím zkoušejícího.
Neutrální : Je snadné odvrátit jeho pozornost od zkoušejícího nebo vůbec o hračku nejeví zájem.

K záchranářké práci vybírám psy se známkou výborná ve všech testech. Přidávám ještě test aportování ve vysoké trávě pro 7-8 týdení štěňata. Zkoušející odhodí hračku do vysoké trávy nebo středně hustého křoví a sleduje, jak pes hledá předmět bez vizuálního kontaktu. Zkouší se tím také, jak je pes ochoten "prodírat se" přes překážky za aportem a jak silnou má k překonání těžkého terénu. Ve většině případů, které jsem testovala, psi kteří dostali známku výborná v testech 1,3,4,5,6,7 získali hodnocení správný v testu 2 - aportování. Hračku přinesli, ale nechtěli ji pustit. Kdybych měla úkol vybrat např. kandidáta na retrievera (myšleno obecně psa, přinášejícího úlovek), policejního psa, nebo psa pro SchH nebo Mondioring, vybrala bych také psa se známkami výborný. Většinou se zkoušejí štěňata 7 týdenní v testu PAT a hledám psy, kteří dostanou v testech 1,2,4 hodnocení 2 a ve zbylých hodnocení 3. Když štěňata mají 8 -10 týdnů použiji test PAWS.