Čtyři předvýchovné fáze psa
Autor: Jan Dubový  (převzato z http://www.wolfdog.org, zkráceno)
 
Část první - od 2 do 4 měsíců
1. Převzetí od chovatele, ideálně týden dovolené
2. Přivykání na nové prostředí
3. Neustálý kontakt se štěnětem, stálá hra a získávání důvěry
4. Přivykání štěněte na jméno (při krmení, při příchodu ke kotci, při podávání pamlsku)
5. Zvykání na pravidelné krmení (při nezájmu odebrat, nenechávat krmení u psa)
6. Krátké vycházky a ve hře rozvíjení zájmu o aport
7. Nenásilné pokusy o zvyk na obojek a vodítko
8. První testy zájmu o hadr a tahání se o něj (psík vždy vyhraje)
9. Po vyslovení jména přivolání bez jakékoli přesnosti, za rychlou reakci velká pochvala
10. Nácvik povelu "hledej", pohazování aportu do vyšší trávy
11. Začátky krátkých rovných stop
12. Umožnit hru s jinými zdravými štěňaty, kontakt s jinými lidmi bez mazlení
13. Podporovat psíka v hlasovém projevu, příprava na štěkání na povel

 

Část druhá - od 4 do 7 měsíců
1. Několikrát denně vycházky, psík pokud možno na volno
2. Vycházky na vodítku do mírné frekvence
3. Noční vycházky - počátek za šera
4. Seznámení s prostředím cvičiště, prvně ne ve výcvikový den
5. Procvičování aportu, vše ve hře a bez přesnosti, střídat předměty
6. Nácvik ovladatelnosti na vodítku, oblouky za pochodu
7. Nácvik sedni, lehni, vstaň na vodítku u nohy psovoda
8. Přivolání v různém prostředí (nevynucovat, nevyžadovat přesnost)
9. Štěkání na povel u nohy psovoda
10. Na závěr poslušnosti pokusy o odložení na 2 až 3 metry
11. Nácvik zlobivosti na civilní osobu, příprava na vyštěkání
12. Nácvik zákusů do hadru, svinutého pytle, peška
13. Vlastní stopy až 20 minut staré, 100 až 200 metrů dlouhé, oblíbený předmět na konci
14. Nácvik vyhledání rozhozených předmětů (revír-aport)
15. Nácvik označení předmětu psovoda mezi 1 - 2 cizími předměty
16. Občasné přivykání na náhubek

 

Část třetí - od 7 do 10 měsíců
1. Přivolání s předsednutím, pozvolné upřesňování
2. Aport s předsednutím, odevzdáním (1x až 2x, ostatní volně ve hře)
3. Nácvik sedni, lehni, vstaň krok před psovodem na vodítku
4. Nácvik odložení za pochodu vleže
5. Nácvik vysílání psa na aport a krátké vzdálenosti
6. Nácvik překonání nízké kladiny
7. Stálé procvičování štěkání na povel
8. Vlastní stopy do stáří 1 hodiny v různém terénu, označování předmětů s povelem
9. Přinášení ztraceného předmětu psovoda na kratší vzdálenosti
10. Nácvik vyštěkání osoby v terénu i v objektech na přímo
11. Nácvik kruhové obrany, zákus do měkkého rukávu
12. Hladké zadržení na 5 až 10 metrů na šňůře, nevynucovat pouštění
13. Rozvíjení odvahy a zlobivosti bez kousání

 

Část čtvrtá - od 10 do 14 měsíců
1. Procvičování cviků poslušnosti do T 1
2. Pachové práce ZMT, T 1 a SPT 1, včetně vyzkoušení cizí stopy
3. Nácvik průzkumu přírodního terénu
4. Nácvik průzkumu objektů
5. Obrana do úrovně T 1
6. Nácvik samostatné činnosti (pokusy o odvázání psa cizí osobou)
7. Nácvik zajištění pachatele (prohlídka, výslech, doprovod)