Československá prvenství

Plemenné knihy všech tří čs. kynologických svazů (ČSCH, Svazarm, ČSMJ) poskytují ve svých zápisech bohatý rejstřík plemen, chovaných na území ČSSR. Naše kynologie má ve světě dobré jméno a řadu obětavých nadšenců, kteří vynakládají nemnoho úsilí, aby zmíněný rejstřík rozšířili o další jméno a zajistili nováčkovi dobré chovné podmínky a popularitu v očích široké pejskařské veřejnosti.
Také briard našel v roce 1969 „svého člověka“. Stala se jím paní Alena Bendová z Prahy, kterou upoutal chlupatý ovčák se šibalským výrazem natolik, že se rozhodla věnovat mu natrvalo svou přízeň i čas.
Prvním briardem, který vstoupil na půdu ČSSR se stala plavá fena Sibelle des Philippiques, zakladatelka chovu v první chovatelské stanici briardů „Bohemia-Sibelle“ v majetku paní Bendové.
Dne 7. října 1971 přivádí Sibelle na svět první vrh plavých briardů, otcem se stal francouzský plemeník Roscius des Elfes de Malouse. Plavý Atlas z tohoto spojení je určen jako zakladatel 1. linie briardů v ČSSR, partnerkou se mu stává plavá Francouzka Jocaste des Philippiques.
V roce 1972 přichází z Francie první černý briard Vladimir des Elfes de Malouse, aby založil ve spojení s dcerami Roscia a Sibelle 2. linii briardů. Stává se úspěšným otcem, skládá zkoušky do výše ZVV 2 a obhajuje první CIB (mezinárodní šampionát krásy). Jeho potomci ho následují v prvenstvích. Plavý Claud Bohemia-Sibelle dosahuje v exteriéru výborný-res.Cacib a výkonu úctyhodného počtu 6 zkoušek, mezi nimiž nechybí vedle všestranných a mezinárodních ani záchranářská speciálka. Jeho sestra, plavá Drina Bohemia-Sibelle, jej předstihuje a jako prvá – a zatím jediná – fena briarda skládá v rukou zkušeného vycvikáte pana Krupičky lavinářskou speciálku a zvyšuje tak skóre svých složených zkoušek na číslo sedm.
Koncem roku 1974 získává „občanství“ další černý Francouz, Job de la Plaine Saint Just, zakladatel 3. linie briardů. Ani tato nezůstává bez úspěchů. Černý Barry Pepův Ranč po matce Beryl Bohemia-Sibelle, dceři Vladimira, obhajuje titul CIB. Sourozenci ze spojení Joba s plavou Arcou, dcerou Atlase a Jocaste, přinášejí chovu další prvenství, Černý Dexter Belong jako prvý dosahuje úspěchu coby finalista Mistrovství ve výkonu služebních psů, skládá 7 zkoušek z výkonu a jako prvý mezi nimi ZPO a ZVV3. Jeho sestra, plavá Dayca, obhajuje jako práv fena CIB a přidává k němu i šampionát Polska.
V roce 1976 se začíná o briarda zajímat sousední NDR a základ pro svůj chov nalézá v ČSSR. Prvním briardem, který opustí čs. půdu, aby se stal zakladatelem chovu briardů v NDR, se stává plavý Ariel Petřiny, syn Atlase a Jocaste.
Tolik tedy briardi. A co jejich majitelé? První zájemci o plemeno se sdružují spolu s příznivci bobtailů (staroanglický ovčák) v Klubu málopočetných plemen pod hlavičkou Svazu chovatelů drobných hospodářských zvířat. Ustavující schůze se schází dne 6. srpna 1972. Práce v Klubu se rozbíhá od března 1973. Je stanoven věk pro zařazení do chovu a podmínky chovu. Nezapomíná se na pracovní způsobilost plemene – psi dostávají jako podmínku chovnosti složení zkoušky ZVV1.
První chovatelská akce se koná 14. ledna 1974. Účastní se jí sourozenci z prvého vrhu briardů v ČSSR a černý Vladimír. Rozhodčí jsou ing. Nachtigall a pan Odvárko.
Klub málopočetných plemen se rozrůstá o další plemena, vesměs drobné postavy a vyloženě společenského charakteru. Majitelé briardů se cítí stísněny a využívají proto možnosti založit vlastní chovatelskou skupinu pod hlavičkou Svazarmu, spolu s dalšími služebními a pracovními plemeny. Od roku 1976 jsou tedy briardi vedeni jako pracovní plemeno, se všemi povinnostmi i právy, jež k tomu přináležejí.
Od roku 1976 také rychleji vzrůstá chovatelská základna a k původním čtyřem vrhům z let 1971 – 1975 přibývají další. Okruh zájemců o plemeno a jeho chov se rozrůstá, což se příznivě projevuje v počtu zápisů do plemenné knihy. Koncem roku 1983 je zapsán poslední narozený briard tohoto roku pod číslem 691.
Mapa Čech a Moravy se zaplnila, briardi konkurují úspěšně ostatním plemenům na výstavách i na cvičištích. Bílá místa zůstávají dosud na mapě Slovenska, které projevilo zájem o briardy poněkud později. Prvním briardem na Slovensku se stala černá Cora Zikar ze spojení Job a Anelle v roce 1977, první vrh této feny byl odchován až v roce 1980 ze spojení s plavým Claudem Bohema-Sibelle (Vladimír a Allene). Do konce roku 1983 zaznamenala slovenská plemenná kniha 49 briardů, pocházejících z českých a moravských odchovů, 3 chovatelské stanice a jejich 4 odchovy. V roce 1983 byla na Slovensku v Bratislavě první chovatelská akce briardů.
Temperamentní Francouz, kamarád do slunce i nepohody, přítel, jenž nikdy nezklame, získal pevnou pozici v řadách čs. chovatelů a má „zelenou“…


(Z dostupných materiálů sestavila MVDr. Blanka Miholová, tehdejší hlavní poradkyně chovu, r. 1984. Od stejné autorky je zpracován i článek
ehled zakládajících linií chovu briardů u nás /pdf./)
 

Přehled vrhů v období 1971 - 1983

Rok  Krytí Vrhy Zápis Psi Feny
1971 1 1 8 4 4
1972 0 0 0 0 0
1973 0 0 0 0 0
1974 3 2 14 7 7
1975 3 1 5 3 2
1976 7 5 23 10 13
1977 7 7 43 22 21
1978 15 7 49 25 24
1979 16 12 70 41 29
1980 22 16 87 50 37
1981 38 20 100 49 51
1982 31 23 127 67 60
1983 45 30 148 79 69
Celkem 188 124 674 357 317

ZPĚT NA SEZNAM ČLÁNKŮ