Seřazeno posloupně  od nejstaršího...

25. 6. 2005

 Ahoj Naďo,

po odsouhlasení vzniku Pobočky BK ČR – Praha a Střední Čechy členskou schůzí dne 28.5.2005 Ti oznamuji, že dne 11.6.2005 proběhla ustanovující schůze pobočky.
V příloze Ti posílám zápis schůze + seznam členů.
Prosím o odsouhlasení a zařazení akcí pobočky do plánu akcí klubu (možno i e-mailem).

S pozdravem

Alena Kotrčová


V Praze, dne 25.6.2005
 

8. 9. 2005

Vážený výbore,
dne 26.6.05 jsem doporučeně poslala předsedkyni Mgr.N.Střalkové oznámení o¨vzniku pobočky BK ČR Praha a Střední Čechy spolu s žádostí o přidělení razítka pobočky klubu a s žádostí o odsouhlasení a zařazení akcí pobočky do plánu akcí klubu (viz příloha). Do dnešního dne, tj.8.9.05 jsme neobdrželi žádnou odpověď.
 

Žádáme tímto o nápravu.
Děkujeme

Alena Kotrčová - jednatel pobočky
 

Současně posílám tuto výzvu doporučeně předsedkyni BK ČR
 

9. 9. 2005

Paní Kotrčová!
Předsednictvo je potěšeno novou aktivitou členů BK ČR, ale protože schází příslušná přesná legislativa v našich řádech pro chod pobočky, je důležité chybějící doplnit.
Předsednictvo klubu bylo s Vaší záležitostí zpraveno, ale vzhledem k závažnosti další kroků je nutné osobní jednání celého předsednictva. Vaše záležitost bude projednávána na schůzi P BK ČR dne 24.9.2005 ve Zbraslavi.
Pokud z Vaší strany již existují konkrétní návrhy na vedení a činnost pobočky BK ČR v rámci příslušné právní legislativy - vzhledem k zákonům o účetnictví a daních, a vzhledem k plnění poslání organizací ČMKU, prostřednictvím ČKS v zastoupení BK ČR, prosím doložte, případně se osobně zúčastněte jednání.

Ještě jednou Vám k založení pobočky a nadšení pro práci v BK ČR gratuluji.
S pozdravem
Mgr.N.Střalková
předseda BK ČR
 

20. 9. 2005

Ahoj Naďo,
děkujeme výboru za podporu, kterou jsi vyjádřila v posledním e-mailu.

K Tvé odpovědi: pro chod pobočky žádná příslušná legislativa neschází.
Slovo legislativa, jak jistě víš, znamená zákonodárství (nikoli vnitřní normativy klubu), tedy v našem případě snad zákon o sdružování občanů.
V našem klubu vznik poboček popisují Stanovy a OŘ, přičemž Stanovy jsou řádu nadřazené.
Naše pobočka podle Stanov vznikla, nic důležitého nechybí, takže v současné době již třetím měsícem funguje.
Vnitřní činnost pobočky vč. jejího uspořádání je plně v kompetenci pobočky.
Veřejné akce pobočky spadají do oblasti, ve které musí nastat dohoda s BK ČR.
Proto jsme také dne 26.6.(!) napsaly dopis, ve kterém mj. žádáme o schválení a zařazení dvou veřejných akcí pobočky do akcí klubu. Je to zcela jednoduché, takže nevidíme v současné době žádné závažné kroky, které musí řešit předsednictvo při osobním jednání. Náš požadavek mohl být již výborem řešen na schůzi předsednictva, která se mezitím konala, jak jsme se doslechly (předsednictvo bohužel zápisy nezveřejňuje). Schválit dvě akce (které se navíc stejně pravidelně konají ) jde snad vyřešit přes e- maily a v pořádkové lhůtě! Ta je dle OŘ 30dnů, nám přišla odpověď za 10 týdnů, a jelikož tedy  již nastala doba pro nahlášení plánovaných zkoušek ZOP a ZPU, byly jsme nuceny zkoušky uspořádat pod jiným subjektem, než je BK ČR.

Co se týče činnosti pobočky "...v rámci příslušné právní legislativy - vzhledem k zákonům o účetnictví a daních...", tak zákon o účetnictví a daních se naší pobočky vůbec netýká, protože naše pobočka nemá právní subjektivitu.

Plnění "...poslání organizací ČMKU, prostřednictvím ČKS v zastoupení BK ČR, prosím doložte..." myslím plníme, neboť naším hlavním cílem, jak jsme již zveřejnily na internetových stránkách pobočky, je právě propagace plemene briard! Takže to je taky v pořádku a více dokládat není třeba.

Ještě jednou  děkujeme za podporu a těšíme se na další spolupráci.
 

S pozdravem
Táňa Holešová a Alena Kotrčová
výbor pobočky BK ČR Praha a Střední Čechy