Speciální výstava 2000 v obrazech
The Specialty 2000 in pictures

 

 

Aileen Goldi´s Filia
Vítězná fena Speciální výstavy
The Winner in Bitches
  Gadget Vigo
Vítězný pes, vítěz Plemene a ABSOLUTNÍ VÍTĚZ VÝSTAVY !!!
The Best Male, BOB, 
Winner of Prague Cup and BIS !!!

 

...a další úspěšní briardi...
...and other successful briards...

amalka1_a.jpg (21414 bytes)

  Cartier Monzerat Cadine- výb.1, vítězka třídy dospívajících, CAC
                                      - excellent1, Winner of Middle Class, CAC
     

bead_lilac_d.jpg (25346 bytes)

  Bead Lilac Nadina Sis- výb.1, vítězka třídy vítězů, CAC
                                     - excellent1, Winner of Champion Class, CAC
     
hayde_jesed.jpg (28470 bytes)   Naomi Jesed - výb.1, vítězka třídy pracovní, CAC
                    - excellent1, Winner of Working Class, CAC
     
nenette2.jpg (25778 bytes)   Nenette de la Tour Saint Genin-výb.1, vítězka třídy otevřené, CAC
                                               - excellent1, Winner of Open Class, CAC
     
banco_arte_cassari2.jpg (33440 bytes)   Banco Arte Cassari-výb.1, vítěz třídy mladých, CAJC, Nejlepčí černý mladý   briard
                              - excellent1, Winner of Young Class, CAJC, The Best Young Black Briard
     
gadget_vigo1.jpg (25193 bytes)   Gadget Vigo- výb.1, vítěz třídy championů, CAC, Vítěz Speciální výstavy, vítěz plemene, Vítěz výstavy
                      - excellent1, Winner of Champion Class, CAC, Winner of the Specialty, BOB, Best in Show
     
xitus2_a.jpg (25024 bytes)   Notre Dame Bay Xitus Kasiterit- výb. 1, vítěz třídy otevřené, CAC
                                           - excellent1, Winner of Middle Class, CAC
     
verdi2_a.jpg (27655 bytes)   Verdih du Mas de Prunelles- výb.1, vítěz třídy otevřené, CAC, Nejlepší plavý pes
                                           - excellent1, Winner of Open Class, CAC, The Best Tawny Male

 

amadeo1_a.jpg (33048 bytes)   Amadeo Antics Avalanche- výb.1, vítěz třídy pracovní, CAC

... a závěrečné soutěže...
... final competitions...

nejlepsi_plavy_pes3.jpg (30100 bytes)
Boj o nejlepšího plavého psa
(zleva: Verdih du Mas de Prunelles-pozdější vítěz, Amadeo Antics Avalanche a Gaston Kasiterit
Competition for the Best Tawny Male
(From the left: Verdih du Mas de Prunelles-The Best Tawny Male, Amadeo Antics Avalanche 
and Gaston Kasiterit)
nejlepsi_plava_fena.jpg (30245 bytes)
Boj o nejlepší plavou fenu
(zleva: .............., Nenette de la Tour St. Genin, Naomi Jesed a 
zcela vpravo pozdější vítězka Aillen Goldi´s Filia)
Competition for the Best Tawny Female
(from the left: ...............,Nenette de la Tour St. Genin, Naomi Jesed and 
on the right the Best Tawny Female Aillen Goldi´s Filia)
nejlepsi_plavy_briard2.jpg (22791 bytes)
Soutěž o nejlepšího plavého briarda
(vlevo Verdih du Mas de Prunelles- Nejlepší plavý pes,  
vpravo Adellen Goldis Filia- Nejlepší plavá fena  )
Competition for the Best Tawny
(Verdih du Mas de Prunelles- left -The Best Tawny Male
Adellen Goldis Filia- right - The Best Tawny Female) 
nejlepsi_cerna_fena.jpg (23131 bytes)
Boj o nejlepšího černého briarda (vlevo Gadget Vigo -Nejlepší černý pes, 
vpravo NDB Xena Kasiterit,- Nejlepší černá fena)
Competition for the Best Black (left- Gadget Vigo-The Best Black Male, 
 right-NDB Xena Kasiterit-The Best Black Female)
o_klub_viteze.jpg (30864 bytes)
Závěrečný boj o titul Vítěze Speciálky a plemene
(vlevo Aillen Goldi´s Filia - Nejlepší plavý briard, 
vpravo Gadget Vigo- Nejlepší černý briard)
Competition for a title The Winner of Specialty, BOB
(left Aillen Goldi´s Filia, -The Best Tawny 
right Gadget Vigo- The Best Black)

... a toto je Vítěz Speciální výstavy  Gadget VIGO
vítěz Pražského poháru (Vítěz výstavy)
... and this is the Winner of Specialty Gadget VIGO
the Winner of the PRAGUE CUP  (Best in Show!!!)
buco_sagal.jpg (18794 bytes)
Bead-Lilac a Booker Nadina sis - vítězný pár (the Best Briard Couple)

 

... zde najdete fotografie z vyhlášení soutěže Briard roku 1999...

... here you can see photos from the Announcement of the comp.
"BRIARD OF THE YEAR 1999"