SPECIÁLNÍ VÝSTAVA/ SPECIALTY 2003


Rozhodčí  pan S. GIANNONE z Belgie/ Judge Mr. S. GIANNONE from Belgium

Měl jsem to velké potěšení a čest posuzovat speciální výstavu Českého Briard klubu v opravdu příjemném a svěžím prostředí.
Chci opravdu vřele poděkovat všem členům výstavního výboru za jejich mimořádné  přijetí. Doufám, že jsem splnil jejich  očekávání, a že se opět brzy setkáme. Vše bylo skvěle zorganizováno a slunce a hudba vše umocnily. Co se týká psů, ti byli velmi dobré kvality, velmi pěkné stavby těla. Viděl jsem několik málo výrazných  morfologických nedostatků, několik zádí, které nebyly dostatečně úhleny a často úzké lebky. Na druhou stranu struktura srsti byla výborná a chovatelská skupina plavých briardů měla  překrásnou barvou, barvu, která by byla potřebná ve Francii a Belgii.
Mí čeští přátelé, nemusíte se stydět za své psy, ti by se bez  pochyby umísťovali na předních místech také v ostatních zemích! Děkuji Vám za pozvání a gratuluji k vašemu sportovnímu duchu.
S. GIANNONE
 

     

I had the great pleasure and honour to judge the special Briards of the Czech Club in a very agreeable and green space. I very warmly thank all the committee members for their special welcome and I hope I have met their expectations and that we’ll be seeing each other soon. Everything was superbly organized and the sun and the music came on top of it. As far as the dogs are concerned, they were of a very good quality, with a very nice built. I saw few big morphological shortcomings, a few shoulders, which were not enough angulated and often narrow skulls. On the other hand, the fur texture was excellent and there was a breeding group of fawn briards with a superb colour, a colour that should be needed in France and in Belgium. My Czech friends you shouldn’t be ashamed of your dogs, they would without the shadow of a doubt be placed among the top ranks in the other countries as well!Thank you for having invited me and congratulations for your sportivity.S. GIANNONE


VÍTĚZOVÉ TŘÍD/ WINNERS OF CLASSES
psi černí/
males black
psi plaví/
males tawny
feny černé/
females black
feny plavé/
females tawny
Domenico Antisc Avalanche
tř. puppy/junior puppy class
Eston Goldis Filia
tř. puppy/junior puppy class
Dark Lady Antisc Avalanche
tř. puppy/junior puppy class
Mannequin Tasja Mor. Camp.
tř. puppy/junior puppy class
   
  Dexter Bohemia Elité
tř.dorostu/ senior puppy class
  Desdemona Bohemia Elité
tř.dorostu/ senior puppy class
Cassis Bohemia Elité
tř.mladých/ Young class
Keen Cowboy Mor. Campanlla
tř.mladých/ Young class
Chantal Bohemia Elité
tř.mladých/ Young class
Kalista Nut Mor. Camp.
tř.mladých/ Young class
Goshawk Nadina Sis
tř.otevřená/ open class
Faust Alanco
tř.otevřená/ open class
Brandevine Eminentia Sibra
tř.otevřená/ open class
Nenette Blonde de la
Tour St. Genin
tř.otevřená/ open class
 
Ch. Booker Nadina Sis
tř.pracovní/working class
 Verdih du Mas de Prunelles
tř.pracovní/working class
Asisi Au-Auriga Brie
tř.pracovní/working class
tř.pracovní/working class
ch. Abbado Arte Cassari
tř. šampionů/ champion class
ch. Bacardy Antisc Avalanche
tř. šampionů/ champion class
Ch. Capoleta z Marlendu
tř. šampionů/ champion class
Ch. Reve de Noel Fauve
des Pitr´Engoele
tř. šampionů/ champion class
   
  ICh. Falco Kasiterit
tř. veteránů/ veteran class
  Hayde Jesed
tř. veteránů/ veteran class
 

ZÁVĚREČNÉ SOUTĚŽE/ FINAL COMPETITIONS

 
Goshawk Nadina Sis
Nejlepší nekupírovaný pes/
Best uncropped male
Ch. Celestýna Bar-Bar Beskydy
Nejlepší nekupírovaná fena/
Best uncropped female

boj o nejlepšího veterána/
fighting for The Best Veteran

ICH. Falco Kasiterit
nejlepší veterán
The Best Veteran
IC Falco Kasiterit +
ICH Aillen Goldis Filia
nejlepší pár/ The Best Couple
Moravia Campanella
nejl. chovatelská skupina/
The Best Breeding Group
Ch. Booker nadina Sis
nej. černý pes/ Best Black Male
 Verdih du Mas de Prunelles
nej. plavý pes/ Best Tawny Male
Asisi Au-Auriga Brie
nej. černá fena/Best Black Female
Ch. Reve de Noel Fauve
des Pitr´Engoele
nej. plavá fena/ Best Tawny Female
Keen Cowboy Mor. Campanlla
nej. mladý pes/ Best Young Male
Kalista Nut Mor. Camp.
nej. mladá fena/ Best Young Female
 Verdih du Mas de Prunelles
Vítěz speciální výstavy/
The Specialty Winner- male
Ch. Reve de Noel Fauve
des Pitr´Engoele
Vítězka speciální výstavy/
The Specialty Winner- female
Ch. Reve de Noel Fauve des Pitr´Engoele
BOB